VÅR HISTORIA

Efter ett upprop i Falkenbergs Tidning samlades den 4/12 2002 35personer
på Hwitan för att diskutera bildandet av en Whiskyklubb i Falkenberg.
Initiativtagaren Olle Nordahl presenterade idén och två Single Malt i olika stil.
Eleganten från Northern Highland Glenmorangie 10 yo jämfördes med rökbomben Ardberg 10 yo från Islay som återstartat produktionen och lanserades igen från år 2000.

Budskapet mottogs positivt och det bestämdes att föreningens namn skulle
vara Falkenbergs UisgeSällskap, förkortat FUSS.

Första träffen hölls därefter den 22 januari 2003 på Hwitan då ryktet om ett sällskap med syfte att förkovra sitt kunnande om Uisge Beatha spritt sig och till denna första träff infann sig 83 personer. Uppstarten uppmärksammades av
TV4 Halland.
Temat för provning nr 1 var ”Whisky/Whiskey” around the world.
Följande provades:
John Jameson Irland – Jim Beam Bourbon USA – Royal Canadian Canada -
Vat 69 blended - Aberlour 10 y.o. och Laproaigh 10 y.o Simgle Malt Skottland.

Första styrelsen:
Olle Nordahl ordförande, Michael Christiansson kassör, Siv Qvarford sekretessa
Övriga ledamöter: Gert Carlsson och Björn Ljungek. Revisor Gordon Ask.

I slutet av år 2003 var medlemsantalet 121. 2022 är antalet ordinarie 135.

Fram till våren 2023 har FUSS haft 98 provningar.