DET ÄR VI SOM ÄR 2023 ÅRS STYRELSE

ORDFÖRANDE

Johnny Hansson
0709-25 57 60

VICE ORDF. ANSV. LOKALBOKNING

Gunilla Johannesson
0793-59 90 54

FINANSER

Frank Bjuvling
0709-54 55 40

SEKRETERARE

Eivor Thuresson
0733-64 69 29

UTSKICK, ANM, HEMSIDA

Gunilla Andersson
0702-66 96 67

BRAINSTORMARE

Mikael Hermansson
0723-13 30 93

BRAINSTORMARE

Susanne Wiberg
0709-35 36 80


Föreningens mailadress:  fusswhisky@gmail.com