DET ÄR VI SOM ÄR 2022 ÅRS STYRELSE

ORDFÖRANDE

Johnny Hansson
0709-25 57 60

VICE ORDF. ANSV. LOKALBOKNING

Gunilla Johannesson
0739-01 61 60

FINANSER

Frank Bjuvling
0709-54 55 40

SEKRETERARE

Eivor Thuresson
0733-64 69 29


UTSKICK, ANMÄLAN OCH HEMSIDA

Gunilla Andersson
0702-66 96 67

BRAINSTORMARE

Mikael Hermansson
0723-13 30 93

 

Föreningens mailadress:  fusswhisky@gmail.com