DET ÄR VI SOM ÄR 2024 ÅRS STYRELSE

ORDFÖRANDE

Ove Eliasson
0738-065398

VICE ORDF. LOKALBOKNING

Jan Petersson
0706-916760


FINANSER

Frank Bjuvling
0709-54 55 40

SEKRETERARE

Eivor Thuresson
0733-64 69 29

UTSKICK, HEMSIDA

Gunilla Andersson
0702-66 96 67

BRAINSTORMARE

Mikael Hermansson
0723-13 30 93

BRAINSTORMARE

Susanne Wiberg
0709-35 36 80


Föreningens mailadress:  fusswhisky@gmail.com