PROVNING NR. 87

SOMMARTRÄFFEN 2019

 

Sommarträffen hölls på Björnhults Golfbana 20 juli.

Cirka 30 personer deltog.

Aktiviteter denna dag var poängpromenad med golffrågor samt inomhusputtning och lite andra småtävlingar.

Temat för dagen: Lagertömning