PROVNING NR. 77

"SMÅFATENS MAGI"

- OM MACKMYRAS SPÄNNANDE RESA

Provningen hölls på Falkbergets restaurang av Max Wallskog från Mackmyra.

WHISKYSORTER PÅ
PROVNINGEN

Här hittar ni whiskyn som var med på provningen.

Förlagrad Bourbon 45,7 %
Förlagrad Svensk Ek 42,5 %
Amarone Finich "Elegant" 45,3 %

Smögenlagrad
"Warehouse Edition" 47 %

Förlagrad Bourbon 45,7 %

Amarone Finich "Rök" 49 %