Sommarträffen 2023
1 juli   ca 40 deltagare

VI kunde prova whiskys från tidigare provningar men även en del "nya".
Här nedan finns bilder på de "nya".