GENOM ÅREN HAR DET TESTATS
MÅNGA TREVLIGA SORTERS WHISKY

Sedan starten 2002 så har det genomförts 99 unika provningar i klubbens regi. Många av dessa har har hållts av provningshållare från olika importörer, tillverkare och annan kunnigt folk.
Här under kommer vi att samla information om alla dessa genomförda provningarna så ni kan titta tillbaka och minnas men också kanske insupa lite kunskap.