Minnesord 

Olle Nordahl har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.

Olle var den som tog initiativ att starta FUSS 2002 och har hela tiden varit en stöttepelare i föreningen. Han var vår förste ordförande och när han valde att stiga av den posten invaldes han till att bli Senior Adviser på livstid.

På så sätt fortsatte han att bidraga med sin enorma kunskap och genomtänkta idéer. När vi i styrelsen har funderat på hur vi ska hantera saker och ting har det alltid varit självklart att rådfråga Olle.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig som känns omöjligt att fylla.

Vi kommer alltid minnas Olle som en man med stor kunskap och en fantastisk humor.

På  Olles provningar var slutordet för kvällen alltid detsamma och vi väljer att avsluta på samma sätt:

Sláinte! 

Styrelsen


Provning med årsmöte
5 februari (2020)

Efter ett årsmöte på rekordtid avsmakades 18-åriga whiskys under ledning av Olle Nordahl och Mikael Hermansson.
Här bredvid kan ni se lite glimtar från kvällen på Hamnkrogen.

Missade ni senaste provningen?
Den hade temat "18-årskalas".

VÅR HISTORIA

Efter ett upprop i Falkenbergs Tidning samlades den 4/12 2002 35personer på Hwitan för att diskutera bildandet av en Whiskyklubb i Falkenberg.